دلنوشته با طعم موسیقی

♪♫خشک سیمی خشک چوبی خشک پوست ♪♫ از کجا می آید این آوای دوست♪♫

دلنوشته با طعم موسیقی

♪♫خشک سیمی خشک چوبی خشک پوست ♪♫ از کجا می آید این آوای دوست♪♫

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین مطالب

به مناسبت سالروز درگذشت علی اکبر خان شهنازی

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱ ق.ظ


امسال،به مناسبت سالروز درگذشت علی اکبر خان شهنازی،مردی که هر وقت به یادش میاورم احساس غرور می کنم، 7 ساز و آواز به همراهی اقبال السلطان(اقبال آذر) و ابراهیم منصوری از صفحات ضبط شده در 1305 شمسی  را می شنویم و بررسی می کنیم:


پ.ن:بیش تر قطعات نواخته شده،جز ردیف دوره ی عالی علی اکبر خان شهنازی می باشد.


1.آواز اقبال السلطان در آواز ابوعطا

تار :علی اکبرخان شهنازی

ویلن :ابراهیم منصوری

دوره ی دوم ضبط صفحه :1305 شمسی

 

درآمد :

تحریر درآمد

 

سَیَخی :

برخیز بده جام چه جای سخن است

کامشب دهن تنگ تو روزیّ من است + تحریر تکمیلی شعر درآمد

ما را ز رخ خویش می گلگون ده

کاین توبه من چو زلف تو پرشکن است + تحریر تکمیل ملودی شعر درآمد و فرود به شور

 

حجاز :

تحریر حجاز

 

حجاز عرب : چندان بخورم شراب کز بوی شراب

آید ز تراب چون روم زیر تراب + تحریر حجاز عرب

 

تحریر اوج و حضیض حجاز +

حجاز دوم :

 

تا بر سر خاک من رسد مخموری + تحریر تکمیلی کوتاه + تحریر حجاز دوم عشاق +

از بوی شراب من شود مست و خراب + تحریر تکمیل ملودی شعر و فرود


دانلود آواز اقبال السلطان(اقبال آذر)در ابوعطا با تار علی اکبر خان شهنازی و ویلن ابراهیم منصوری2.آواز اقبال السلطان در مایه ی بیات ترک

تار :علی اکبرخان شهنازی

ویلن :ابراهیم منصوری

دوره ی دوم ضبط صفحه :1305 شمسی

 

درآمد:

کشش کوتاه  + زان پیش که از زمانه تابی بخوریم

با همدگر امروز شرابی بخوریم + تحریر رباعی درآمد ( تحریر 4 قسمتی )

بیت تکمیلی درآمد و اشاره به پرده فیلی : کاین چرخ فلک به وقت رفتن ما را

چندان ندهد امان که آبی بخوریم + تحریر رباعی درآمد

 

فیلی :

تحریر فیلی +

مائیم که سرمست شرابیم مدام

تحریر کوتاه فرود ابول + در مجلس ما نیست بجز باده خام

شکسته : بگذار نصیحت من ای زاهد خام + تحریر شکسته و فرود

فرود : ما باده پرستیم و لب یار به کام + تحریر تکمیلی درآمد بصورت رباعی


دانلود آواز اقبال السلطان(اقبال آذر) در بیات ترک با تار علی اکبر شهنازی و  ویلن ابراهیم منصوری


3.آواز اقبال السلطان در دستگاه چهارگاه

تار :علی اکبر خان شهنازی

ویلن :ابراهیم منصوری

دوره ی دوم ضبط صفحه :1305 شمسی

 

درآمد :

تحریر درآمد +

آن شکر خنده که پر نوش دهانی دارد

نه دل من که دل خلق جهانی دارد + تحریر تکمیلی درآمد

زابل :

تحریر زابل +

به تماشای درخت چمنش حاجت نیست + تحریر زابل

به تماشای درخت چمنش حاجت نیست

هر که در خانه چو تو سرو روانی دارد + تحریر زابل و فرود

حصار :

تحریر حصار +

کافران از بت بیجان چه تمنا دارید + تحریر پس حصار

باری آن بت بپرستید که جانی دارد + تحریر پس حصار + تحریر فرود

مخالف :

تحریر مخالف +

ای که گفتی مرو اندر پی خونخواره خویش

با کسی گوی که در دست عنانی دارد + تحریر مخالف

علّت آنست که وقتی سخنی می گوید

ورنه معلوم نگشتی که دهانی دارد + تحریر فرود


دانلود آواز اقبال السلطان(اقبال آذر)در چهارگاه با تار علی اکبر خان شهنازی و ویلن ابراهیم منصوری4.آواز اقبال السلطان در دستگاه ماهور

تار :علی اکبرخان شهنازی

ویلن:ابراهیم منصوری

دوره ی دوم ضبط صفحه :1305 شمسی

 

درآمد :

تحریر درآمد

( فاش )2 می گویم و از گفته خود دلشادم

 

گشایش :

فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم + تحریر گشایش و فرود

 

فیلی :

تحریر فیلی

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق + تحریر تکمیل شعر

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

ابول : که در این دامگه حادثه چون افتادم + تحریر ابول و فرود به درآمد

 

دلکش :

تحریر دلکش

نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار + تحریر تکمیلی شعر

 

رضوی :

نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار + تحریر تکمیل شعر

 

قرچه :

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

 

تحریر دلکش + تحریر حزین و فرود به درآمد

 

شکسته :

تحریر شکسته +

می خورد خون دلم مردمک دیده رواست + تحریر تکمیلی شعر

 

قره باغی :

می خورد خون دلم مردمک دیده رواست + تحریر قره باغی

 

شکسته :

 ( که چرا دل )2 به جگر گوشه ی مردُم دادم + تحریر شکسته + تحریر کوتاه فیلی + تحریر ابول و فرود


دانلود آواز اقبال السلطان(اقبال آذر)در دستگاه ماهور با تار علی اکبر خان شهنازی و ویلن ابراهیم منصوری


5.آواز اقبال السلطان در مایه ی دشتی

تار :علی اکبر خان شهنازی

ویلن :ابراهیم منصوری

دوره ی دوم ضبط صفحه :1305 شمسی

 

درآمد :

حُسنت به جهان چشم مرا دوخته است

عشق تو به جانم آتش افروخته است + تحریر تکمیلی درآمد دشتی

عشاق :

تحریر عشاق ( تحریری متفاوت از تحریرهای عشاق که اقبال السلطان همانند تحریر حسینی اجرا کرده اند ) و فرود +

بیات راجه و فرود : از بس به دلم دست درازی کردی

دستت ز حرارت دلم سوخته است + تحریر فرود


دانلود آواز اقبال السلطان(اقبال آذر)در دشتی با تار علی اکبر خان شهنازی و ویلن ابراهیم منصوری


6.آواز اقبال السلطان در دستگاه همایون

تار :علی اکبرخان شهنازی

ویلن :ابراهیم منصوری

دوره ی دوم ضبط صفحه :1305 شمسی

 

درآمد :

تحریر درآمد

( صلاح کار کجا و )2 من خراب کجا + تحریر کوتاه تکمیل ملودی شعر

صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا + تحریر کوتاه تکمیل ملودی شعر + تحریر بعد شعر درآمد

 

چکاوک :

تحریر چکاوک

( چه نسبت است )2 به رندی صلاح و تقوا را + تحریر تکمیل ملودی شعر

سماع وعظ کجا ، نغمه ی رباب کجا + تحریر نوروز عرب + تحریر فرود به درآمد

 

بیداد :

تحریر بیداد

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

قرار چیست؟ صبوری کدام و خواب کجا ؟ + تحریر بیداد و فرود به درآمد + تحریر بعد شعر درآمد

 

لیلی و مجنون :

کشش کوتاه + این باد بهار بوستانست

یا عید وصال دوستانست

ای مرغ به دام دل گرفتار

باز آی که وقت اشیانست

 

فرود به درآمد :

با اینهمه دشمنی که کردی

باز آی که دوستی همانست + تحریر هلهله کوتاه

 

شوشتری منصوری :

تحریر منصوری_شوشتری

منصوری :

ز روی دوست

وای ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد + تحریر کوتاه تکمیل ملودی شعر

شوشتری :

چراغ مرده کجا ، شمع آفتاب کجا + تحریر شوشتری + تحریر فرود به درآمد

 

بختیاری :

شنیدستم که مجنون دل افگار

که شد از مردن لیلی خبردار

( بیداد ): گریبان چاک کرد با آه و افغان + تحریر سه تکه ای فرود از بیداد به درآمد

به سوی تربت لیلی شتابان + تحریر تکمیل ملودی شعر

( بیداد ): به هر سو دیده ی حسرت گشاده + تحریر سه تکه ای فرود از بیداد به درآمد

پس آنجا کودکی دید ایستاده


دانلود آواز اقبال السلطان(اقبال آذر)در همایون با تار علی اکبر خان شهازی و ویلن ابراهیم منصوری


7.آواز اقبال السلطان در دستگاه شور

تار :علی اکبر خان شهنازی

ویلن :ابراهیم منصوری

دوره ی دوم ضبط صفحه :1305 شمسی


درآمد :

تحریر درآمد +

حکایت از لب شیرین دهان سیم اندام

تفاوتی نکند گر دعاست ور دشنام + تحریر تکمیلی درآمد به شکل رباعی

سلمک :

تحریر سلمک +

اگر ملول شوی یا ملامتم گویی + تحریر سلمک

اگر ملول شوی یا ملامتم گویی

اسیر عشق نیندیشد از ملال و ملام + تحریر سلمک + تحریر نغمه + تحریر سلمک + تحریر فرود بال کبوتر

قرچه :

تحریر قرچه +

رضوی : حریف خاص که از خویشتن خبر دارد

شراب صرف محبت نخورده است تمام + تحریر رضوی + فرود به سلمک + فرود به درآمد

حسینی و عزال:

تحریر حسینی و عزال+

شب دراز نخسبم که دوستان گویند

به سرزنش عجبا" للمحبّ کیف ینام + تحریر ملک حسینی + فرود به سلمک + فرود به درآمد


دانلود آواز اقبال السلطان(اقبال آذر)در شور با تار علی اکبر خان شهنازی و ویلن ابراهیم منصوریموافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۵/۱۲/۲۵
درویش محمد خراباتی

نظرات  (۱۰)

Hello to every body, it's my first pay a visit of this
web site; this web site carries remarkable and in fact excellent stuff for visitors.
I am truly grateful to the holder of this website who has shared this great piece of
writing at here.
Hi it's me, I am also visiting this site on a regular basis, this web site is truly fastidious and the people
are truly sharing pleasant thoughts.
Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous
to and you are just too fantastic. I really like what you have acquired here, certainly like what you are
stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of
to keep it smart. I can't wait to read far more from you.

This is actually a terrific web site.
Hello are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any html coding expertise to make
your own blog? Any help would be greatly appreciated!
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your
blog? My blog is in the exact same niche as yours and my
users would really benefit from a lot of the information you
present here. Please let me know if this okay with you.
Cheers!
Appreciating the commitment you put into your blog and in depth information you present.

It's nice to come across a blog every once in a while that isn't
the same out of date rehashed information. Wonderful read!
I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me
when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment
is added I recieve four emails with the exact same comment.
Perhaps there is a means you can remove me from that service?

Kudos!
My spouse and I stumbled over here from a different website and thought I should
check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to looking into your web page repeatedly.
Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts
and I am waiting for your further post thanks once again. http://spc-aufzug.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2568

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">